loading
رفوگری شرق تهران

رفوگری شرق تهران

رفوگری شرق تهران افزون بر بافت اداری، تجاری دارای بافت غالب مسکونی می‌باشد و بسیاری از افراد در این منطقه ساکن می‌باشند. از آنجایی که ساکنان این منطقه عمدتاً دارای نیازهای گوناگون و در عین حال متعددی می‌باشند، رفع این نیازها عمدتا ضروری بوده و این عامل باعث شده تا افراد بسیاری در این منطقه به عنوان فعال اقتصادی مشغول به کسب و کار شده و افزون بر رفع نیاز ساکنین این منطقه به درآمدزایی بپردازند.

تماس سریع
سفارش آنلاین