loading
ترمیم فرش بلژیکی و فانتزی

ترمیم فرش بلژیکی و فانتزی

ترمیم فرش بلژیکی و فانتزی ریشه قالی به دو سر قسمت عرض فرش که به صورت ریش ریش و آویزان میشود گفته میشود

که همان چله و تار فرش میباشد

که در سراسر فرش کشیده شده و بر روی آن پرز فرش بافته میشود و در پایان از هر طرف ۱۰-۱۵ سانت باقی میماند که به آن ریشه فرش میگویند

یکی از آسیب پذیر ترین قسمتهای فرش ریشه فرش میباشد که علاوه بر آویزان بودن در دوطرف فرش ابتدائی ترین قسمت فرش میباشد

یکی از عوامل خرابی ریشه پوسیده شدن ریشه بعد از شستن به وسیله مواد سفید کننده قوی میباشد

ریشه  و شیرازه فرش چهارچوب و قاب فرش میباشد و بعد از خرابی و آسیب دیدن این دو قسمت به سرعت آسیبهای اساسی تری به فرش میرسد

جهت شستن فرشهای خود به مراکز مجاز سفارش دهید تا برای شستن فرش از مواد شوینده اسیدی و مضر ر استفاده نکنند

مرمت ریشه فرش

خبر خوب اینست که ریشه فرش دوباره قابل بافتن است و علاوه بر جلوگیری از آسیب رسیدن به فرش و ریختن پرز فرش  زیبائی دوباره ای به فرش میدهد

تعویض ومرمت ریشه فرش های دستبافت و ابریشم و همچنین فرش های ماشینی و فانتزی در اسرع وقت امکان پذیر میباشد.

تماس سریع
سفارش آنلاین